top of page
Polityka prywatności

 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane mi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać mi niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będę mogła zrealizować Twojego zamówienia.​

Moja firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u mnie bezpieczne i dokładam wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzę, że zapoznanie się z moją polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami na agatyarty.com

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych agatyarty.com, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Kraftownia Agata Walkowiak

ul. Warszawska 27a

62-300 Września


II. System ochrony danych osobowych

WIX zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono:

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

- wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

​​

 1. Gromadzę i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.

 2. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

 3. System IT agatyarty.com oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia proszę o podanie mi danych niezbędnych do realizacji zamówienia:

 1. imię i nazwisko – niezbędne do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

 2. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez agatyarty.com i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmie przewozowej w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki:

  1. DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10,

  2. InPost Sp. z o.o. – polski prywatny operator logistyczny z siedzibą w Krakowie. Spółka należy do grupy kapitałowej Integer.pl, S.A. Adres: 30 - 727 Kraków; ul. Pana Tadeusza 4

B. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną mi przekazane dane osobowe, które nie są mi niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

 

Proszę więc nie przekazywać informacji i danych osobowych, nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego. 

 

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na agatyarty.com

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta agatyarty.com

W ramach agatyarty.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach agatyarty.com stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach agatyarty.com; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach agatyarty.com;

 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych agatyarty.com;

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu agatyarty.com;

 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
   

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z agatyarty.com nie mogę zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w agatyarty.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. agatyarty.com (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta agatyarty.com automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z agatyarty.com. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na agatyarty.com i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji atogrzywa.com w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

agatyarty.com korzysta z serwerów Wix.com Ltd.. Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. Google Analytics (cookies)​

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez atogrzywa.com źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów agatyarty.com

 

agatyarty.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w agatyarty.com linki do innych stron internetowych. agatyarty.com nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

 

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, agatyarty.com dane takie udostępni. 

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. 

 

VII. Zmiana polityki prywatności agatyarty.com

 

agatyarty.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania atogrzywa.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie agatyarty.com powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). 

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem http://agatyarty.com/polityka-prywatności.

 

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 3. dostępu do danych osobowych;

 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

 5. przenoszenia danych osobowych;

 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielę Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt​

agatyarty.com kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcam również do kontaktu na e-mail: agatyarty@gmail.com

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, proszę o kontakt na e-mail: agatyarty@gmail.com

W powyższych sprawach można również korespondować tradycyjnie pod adresem:

Kraftownia Agata Walkowiak

ul. Warszawska 27a

62-300 Września

bottom of page